ordinaceHAMAN

Dotazníky pro praxi

Minimental state examination MMSE (hodnocení kognitivních funkcí) - formulář

Addenbrookský kognitivní test - formulář

IPSS - posouzení prostatických potíží - formulář

CAT dotazník pro CHOPN  - formulář

Dotazník pro recentního diabetika prof. Jindry Perušičové - průvodní list, formulář

Jdi zpět