ordinaceHAMAN

Curiculum vitae

MUDr. Jaroslav Haman ml.

narozen 1982 v Poličce

ženatý, dcera a 2 synové

Vzdělání

1989 – 1994           Masarykova základní škola v Poličce

1994 – 2001           Gymnázium v Poličce

2001 – 2007           1. LF UK v Praze – obor všeobecné lékařství

2007 – 2010           předatestační příprava v oboru všeobecné praktické
                                lékařství

Přehled kvalifikace

2001                       maturita s vyznamenáním

2007                       ukončení vysokoškolského vzdělání

2010                       specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře
                                v oboru všeobecné praktické lékařství

Ostatní aktivity

1999 – 2019          člen Chrámového sboru sv. Jakuba v Poličce

1989 – 2001           absolvování dvou cyklů hry na klavír v Základní umělecké škole
                               Bohuslava Martinů Polička

1999                       absolvování psychosociálního výcviku zaměřeného na prevenci
                               proti drogovým závislostem „Peer program“

2005 – 2010           spoluorganizátor akce ,,K sobě blíž“ pro osoby s mentálním postižením

2010 – dosud          člen představenstva OS ČLK Svitavy

2010 – dosud          člen výboru spolku Svatojosefské jednota Polička z. s.

Ostatní znalosti

řidičský průkaz skupiny A1, B