Kontakt

MUDr. Jaroslav Haman
všeobecný praktický lékař

Adresa ordinace:  572 01 Polička, Smetanova 55    ukaž na mapě

Telefon: 461 721 234

E-mail: ordinacehaman{zavináč}seznam.cz

IČO: 725 38 635

Smluvní zdravotní pojišťovny

Naše zdravotnické zařízení je zařazeno do programu kvality péče Akord VZP

ordinaceHAMAN

Vzácný nežádoucí účinek vektorových vakcín

Jedná se o riziko velmi vzácného ale závažného nežádoucího účinku vakcín Vaxzevria (dříve COVID-19 Vaccine AstraZeneca) a COVID-19 Vaccine Janssen - syndrom trombózy s trombocytopenií (TTS).

Nežádoucí účinek se může objevit do 3 týdnů po očkování výše uvedenými vakcínami.

Projevuje se vznikem krevních sraženin a nízkým počtem krevních destiček. Krevní sraženiny mohou vznikat jak v žilách tak v tepnách nejen v obvyklých místech jako jsou žíly dolních končetin případně plicních žil, ale také v žilách nitrobřišních či mozkových.

Mechanismus vzniku TTS zatím není jednoznačně vysvětlený. Nejpravděpodobnější hypotézou je vznik protilátek proti faktoru krevních destiček.

Mezi všemi analyzovanými případy TTS se nepodařilo zjistit žádné rizikové faktory, které by u daného jedince mohly predikovat rozvoj tohoto stavu. V menší části případů se vyskytovaly různé jednotlivé obecné rizikové faktory pro vznik trombóz, ale u většiny nebyly zjištěny vůbec žádné. Vznik TTS je založen na imunitní reakci, nikoli na obecných poruchách koagulace.

Ze spontánně nahlášených případů TTS odpovídá frekvence výskytu 1:100 000 dávek nebo méně pro vakcínu Vaxzevria. U druhé vektorové vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen je očekáváno obdobné riziko TTS, zatím ale jsou počty nižší vzhledem k mnohem menší zkušenosti s touto vakcínou. Příhody byly dosud hlášeny častěji u žen v mladším věku (do 60 let), nicméně pohlaví na vznik TTS pravděpodobně nemá žádný vliv.

U osob, u kterých se TTS po první dávce vakcíny Vaxzevria objevil, je podání druhé dávky vakcíny kontraindikované (COVID-19 Vaccine Janssen je jednodávková vakcína).

Tento nežádoucí účinek je závažný a vyžaduje specializovanou léčbu většinou hematologem. 

Jdi zpět