Kontakt

MUDr. Jaroslav Haman
všeobecný praktický lékař

Adresa ordinace:  572 01 Polička, Smetanova 55    ukaž na mapě

Telefon: 461 721 234

E-mail: ordinacehaman{zavináč}seznam.cz

IČO: 725 38 635

Smluvní zdravotní pojišťovny

Naše zdravotnické zařízení je zařazeno do programu kvality péče Akord VZP

ordinaceHAMAN

Očkování proti Covid 19

Očkování proti nemoci Covid 19 za současného stavu a vědeckého poznání je jedinou možností, jak pandemii zvládnout, společně s důsledným testováním, trasováním a izolováním nemocných.

Od 1. 3. 2021 se mohou do očkování zapojit i praktičtí lékaři. Dodávka vakcín je v gesci Padubického kraje. Praktičtí lékaři v našem kraji budou dostávat především vakcíny Astra Zeneca, Johnson.

Pokud chcete být očkováni u mne, musíte mne kontaktovat telefonicky či emailem.  Prozatím mohou být standardně očkováni pacienti starší 70 let (od 14.4.2021 nad 65 let). Očkovat je možné i pacienty mladší 70 let, kteří jsou vysoce rizikoví a mají závažné nemoci. Po obdržení Vaší žádosti Vás zaregistruji do centrální databáze, ze které bude patrné, kolik pacientů u mne čeká na očkování, a dle toho bych měl dostávat v průběhu času a dostupnosti vakcíny.  Ohledně termínu očkování Vás pak budeme kontaktovat. Zatím je počet vakcín velmi omezený a nyní není zcela jasné, kolik vakcín obdržím a v jakém časovém horizontu.

Pokud chcete být očkováni v očkovacím centru (nejblíže Litomyšlská nemocnice a Fabrika Svitavy), musíte se sami zaevidovat v centrálním rezervačním systému https://registrace.mzcr.cz/

Pokud trpíte závažným onemocněním a jste sledováni u specialisty, který je na seznamu:

http://www.sasp.cz/zamer-vlady-cr-v-dalsi-fazi-ockovat-chronicke-pacienty-situace-ke-dni-17-3-2021

můžete od něj obdržet speciální kod, který Vám umožní registraci do očkovacího centra, i když nespňujete požadavek na věk. Praktičtí lékaři tyto kody neobdržely.

 

Současný systém neumožňuje rezervaci u praktického lékaře a zároveň v očkovacím centru. Je potřeba zvolit si pouze jednu variantu.

V případě požadované změny z praktického lékaře na očkovací centrum se lze zaregistrovat přes centrální formulář a tím se registrace u praktického lékaře deaktivuje. Pokud by pacient zaevidovaný v očkovacím centru chtěl být očkován u praktického lékaře musí zavolat na linku 1221 a svojí registraci v očkovacím centru nejprve zrušit. Až poté ho může praktický lékař registrovat u sebe. Případnou změn je slušné praktickému lékaři oznámit.


Vakcíny proti Covid 19

Všechny vakcíny cílí na tzv. spike protein (S protein), což je vlastně tykadélko na povrchu koronaviru SARS-Cov 2, kterým vir proniká přes receptor do lidské buňky. Vakcíny určitým způsobem (viz dále) způsobí, že se spike protein začne uvnitř těla tvořit a imunitní systém rozpozná cizorodou strukturu, proti které začne vytvářet protilátky a cvičit buňky imunitního systému.

Genetické vakcíny (Pfizer Comirnaty a Moderna) obsahuji malý kroužek genetické informace, tzv. mRNA, která je v lipidovém pouzdru a která po aplikaci do svalu pronikne do svalové buňky. mRNA na tzv. ribozomech (továrna na výrobu bílkovin) způsobí, že se v buňce vytvoří spike protein a ten se vystaví na povrch svalové buňky. Následně buňky imunitního systému rozpoznají spike protein a začnou produkovat protilátky. 

Virové vektorové vakcíny (Astra Zeneca, Johnson) - tento druh vakcín používá jiný oslabený nepatogenní (neškodný) virus jako vektor neboli nosič. V případě vakcín proti onemocnění COVID-19 je takovým virem nejčastěji adenovirus, který je upraven a slouží jako vektor potřebné genetické informace. Geneticky upravený adenovirus se dostane do buněk, které pak na základě vnesené genetické informace produkují spike protein. 

Hlavní rozdíly mezi vakcínami
Očkovací interval:
Pfizer Comirnaty - očkování 2. dávka za 21-28 dnů
Astra Zeneca - 2. dávka za 12 týdnů (nejdříve lze za 4 týdny, ale nejvíce stimulovaná imunita je při přeočkování za 12 týdnů dle studií).

Možné nežádoucí účinky - velmi podobné u obou - chřipkovité příznaky, bolest v místě očkování..

Účinnost vakcíny proti:

a) závažnému průběhu onemocnění Covid 19 a nezbytné hospitalizaci - Pfizer Comirnaty a Astra Zeneca 100%  (to je vlastně hlavní důvod očkování)

b) rozvoji onemocnění

Pfizer Comirnaty: 1 týden po 2. dávce 95%, že člověk neonemocní.

Astra Zeneca - mezi 1. a 2. dávkou účinnost přes 70%, že člověk neonemocní, po 2. dávce 81%, že člověk neonemocní.

 

Připojuji prezentaci předního českého vakcinologa ohledně účinnosti a tvorby protilátek u vakcíny Astra Zeneca a farmakologický souhrn údajů o přípravku

 

Závěrem bych rád napsal, že je opravdu velmi důležité, aby nejrizikovější pacienti byli naočkováni co nejdříve. S ohledem na aktuální zásobování praktických lékařů vakcínami je nyní výhodnější se registrovat v očkovacím centru, kde je větší pravděpodobnost časnějšího očkování. Z mého pohledu je velmi smutné, že politická reprezentace (republiková i krajská) nevyužila dříve sílu praktických lékařů k co nejčasnějšímu a nejširšímu proočkování nejrizikovějších. Vždyť kdo zná pacienta lépe než jeho praktický lékař a je mu blíže (nejen vzdálenostně).

 Praktičtí lékaři jsou schopní očkovat všemi dostupnými vakcínami (Pfizer Comiranty po rozmrazení vydrží v ledničce 5 dní, Moderna dokonce 30 dní, což je dostatečná doba na to, aby mohla být vakcína vyočkována i v ordinaci praktického lékaře).

Jdi zpět