ordinaceHAMAN

Očkování proti Covid 19

Očkování proti nemoci Covid 19 za současného stavu a vědeckého poznání je jedinou možností, jak pandemii zvládnout, společně s důsledným testováním, trasováním a izolováním nemocných.

Od 4.11.2021  očkujeme vakcínou firmy Pfizer Comirnaty. Na termínu očkování je třeba se telefonicky domluvit. Očkujeme pacienty postupně podle našich časových možností vzhledem k velké vytíženosti ordinace. Očkujeme jak zatím nevakcinované (přeočkování je za 3 týdny od první dávky) tak 3. dávky. Na 3. dávku se prosím hlaste až po obdržení SMSky ze sytému, že Vám od poslední vakcinace uběhlo 6 měsíců resp. 5 měsíců u pacientů rizikových (věk nad 60 či vážnější nemoc). U očkovaných vakcinou Janssen firmy Johnson je přeočkované možné za 2 měsíce od první dávky.

Rád bych poprosil hlavně staré pacienty na 60 let věku a hodně nemocné pacienty, aby se nechali naočkovat, pokud ještě naočkovaní nejsou. Delta mutace je vysoce infekční a může mít závažné zdravotní komplikace, které mohou vést až k úmrtí.

Delta mutace bohužel negativně zasáhla do účinnosti vakcín proti onemocněním Covid 19. Hlavním důvodem proč se nechat očkovat je ochrana před vážným průběhem nemoci, která vyžaduje hospitalizaci, léčbu na jednotce intenzivní péče nebo smrt.

Vakcíny byly vyvíjeny na původní tzv. divokou formu viru SARS Cov2. Díky vzniku nových mutací se účinnost vakcín snížila. I když nejsou vytvořené protilátky po očkování tak "padnoucí" na nové mutace koronaviru, přesto je lepší když je tělo připravené vakcínou alespoň částečně než když se setká s koronavirem poprvé. To může být právě zlomové k rychlejšímu a nezávažnému zvládnutí infekce organismem člověka.

Množí se dotazy ohledně 3. dávek. Dle stanoviska české vakcinologické společnosti ze dne 23. 8. 2021 (odkaz zde) je 3. dávka důležitá především pro pacienty nad 65 let věku a pacienty hodně nemocné. Cituji:

Aplikace posilovací dávky (booster) vakcíny

Z důvodu oslabení imunity v čase a potřeby zajištění dostatečné ochrany proti převažující delta variantě SARS-CoV-2 doporučujeme aplikaci posilovací (booster) dávky těmto nejzranitelnějším skupinám osob:

 * senioři ve věku 65+ let,

  * osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,

 *  osoby s chronickými onemocněními s predispozicí k těžkému průběhu nemoci covid-19,

 * zdravotníci a pracovníci v zařízení sociálních služeb.

Pro posilovací dávku u osob očkovaných vektorovou vakcínou se doporučuje aplikace jedné dávky mRNA vakcíny.

Posilovací dávku je možné aplikovat simultánně v jeden den spolu s vakcínou proti chřipce, vždy však do jiného aplikačního místa.

U zdravotníků a pracovníků v zařízeních sociálních služeb doporučujeme přeočkování zejména těm osobám, které v minulosti onemocnění covid-19 nikdy neprodělaly.

 

Pokud chcete být očkováni v očkovacím centru (nejblíže Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice), musíte se sami zaevidovat v centrálním rezervačním systému https://registrace.mzcr.cz/ nebo využít linku 1221.

Vakcíny proti Covid 19

Všechny vakcíny cílí na tzv. spike protein (S protein), což je vlastně tykadélko na povrchu koronaviru SARS-Cov 2, kterým vir proniká přes receptor do lidské buňky. Vakcíny určitým způsobem (viz dále) způsobí, že se spike protein začne uvnitř těla tvořit a imunitní systém rozpozná cizorodou strukturu, proti které začne vytvářet protilátky a cvičit buňky imunitního systému.

Genetické vakcíny (Pfizer Comirnaty a Moderna) obsahuji malý kroužek genetické informace, tzv. mRNA, která je v lipidovém pouzdru a která po aplikaci do svalu pronikne do svalové buňky. mRNA na tzv. ribozomech (továrna na výrobu bílkovin) způsobí, že se v buňce vytvoří spike protein a ten se vystaví na povrch svalové buňky. Následně buňky imunitního systému rozpoznají spike protein a začnou produkovat protilátky. 

Virové vektorové vakcíny (Astra Zeneca, Johnson) - tento druh vakcín používá jiný oslabený nepatogenní (neškodný) virus jako vektor neboli nosič. V případě vakcín proti onemocnění COVID-19 je takovým virem nejčastěji adenovirus, který je upraven a slouží jako vektor potřebné genetické informace. Geneticky upravený adenovirus se dostane do buněk, které pak na základě vnesené genetické informace produkují spike protein. Dle doporučení České vakcinologické společnosti z května 2021 se doporučuje očkovat pacienty nad 60 let věku. Pacienti, kteří již byli očkováni 1. dávkou by měli dokončit očkování v daném termínu.

Hlavní rozdíly mezi vakcínami
Očkovací interval:
Pfizer Comirnaty - očkování 2. dávka za 21-23 dnů (nyní Ministerstvem zdravotnictví doporučeno až 42 dnů)
Moderna - 28 dnů

Astra Zeneca - 2. dávka za 12 týdnů (nejdříve lze za 4 týdny, ale nejvíce stimulovaná imunita je při přeočkování za 12 týdnů dle studií).

Johnson - pouze jednodávková vakcína

Možné nežádoucí účinky - velmi podobné u obou - chřipkovité příznaky, bolest v místě očkování.. - BLÍŽE VIZ INFORMOVANÉ SOUHLASY NÍŽE.

Vzácný nežádoucí účinek vektorových vakcín

Jedná se o riziko velmi vzácného ale závažného nežádoucího účinku vakcín Vaxzevria (dříve COVID-19 Vaccine AstraZeneca) a COVID-19 Vaccine Janssen - syndrom trombózy s trombocytopenií (TTS).

Nežádoucí účinek se může objevit do 3 týdnů po očkování výše uvedenými vakcínami.

Projevuje se vznikem krevních sraženin a nízkým počtem krevních destiček. Krevní sraženiny mohou vznikat jak v žilách tak v tepnách nejen v obvyklých místech jako jsou žíly dolních končetin případně plicních žil, ale také v žilách nitrobřišních či mozkových.

Mechanismus vzniku TTS zatím není jednoznačně vysvětlený. Nejpravděpodobnější hypotézou je vznik protilátek proti faktoru krevních destiček.

Mezi všemi analyzovanými případy TTS se nepodařilo zjistit žádné rizikové faktory, které by u daného jedince mohly predikovat rozvoj tohoto stavu. V menší části případů se vyskytovaly různé jednotlivé obecné rizikové faktory pro vznik trombóz, ale u většiny nebyly zjištěny vůbec žádné. Vznik TTS je založen na imunitní reakci, nikoli na obecných poruchách koagulace.

Ze spontánně nahlášených případů TTS odpovídá frekvence výskytu 1:100 000 dávek nebo méně pro vakcínu Vaxzevria. U druhé vektorové vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen je očekáváno obdobné riziko TTS, zatím ale jsou počty nižší vzhledem k mnohem menší zkušenosti s touto vakcínou. Příhody byly dosud hlášeny častěji u žen v mladším věku (do 60 let), nicméně pohlaví na vznik TTS pravděpodobně nemá žádný vliv.

U osob, u kterých se TTS po první dávce vakcíny Vaxzevria objevil, je podání druhé dávky vakcíny kontraindikované (COVID-19 Vaccine Janssen je jednodávková vakcína).

Tento nežádoucí účinek je závažný a vyžaduje specializovanou léčbu většinou hematologem. 

 

Závěrem bych rád napsal, že je opravdu velmi důležité, aby nejrizikovější pacienti byli naočkováni co nejdříve.

Jdi zpět