ordinaceHAMAN

Preventivní prohlídky

Jsou jednou z nejdůležitějších činností praktického lékaře. Umožňují vyhledávání rizikových faktorů nemocí, jejich včasný záchyt a léčbu.

Preventivní prohlídky jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami, pacient za ně neplatí.  Každý pacient má nárok na provedení preventivní prohlídky jednou za dva roky (nejdříve za 23 měsíců).

Součástí prohlídky je anamnéza (anamnesis = rozpomenutí), kdy se lékař pacienta ptá na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, poruchy metabolizmu tuků, hypertenze či diabetu u blízkých příbuzných (tzv. rodinná anamnéza). Dále se zajímá o prodělaná onemocnění u pacienta, jejich průběh a ev. následky (osobní anamnéza), výskyt alergií (alergická anamnéza), užívané léky a jejich dávkování (farmakologická anamnéza), u žen gynekologická anamnéza, údaje o zaměstnání a sociální oblasti (pracovní a sociální anamnéza). Vyptá se na aktuální potíže a zkontroluje datum posledního očkování proti tetanu, případně zajistí přeočkování pacienta.

Následuje kompletní fyzikální vyšetření – změření krevního tlaku, váhy a výšky, vyšetření hlavy, krku, hrudníku, břicha, zad a končetin. Součástí je orientační vyšetření zraku optotypy a barvocitu pomocí speciálních tabulek, sluch se vyšetří šepotem.

Součástí preventivní prohlídky je i onkologická prevence (tj. včasný záchyt prenádorových či nádorových stavů) včetně vyšetření kůže, vyšetření per rektum (konečníku prstem) a u žen od 25 let (při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů) klinické vyšetření prsů.

Dle věku pacienta, přidružených onemocnění a rizikových faktorů se doplňuje laboratorní vyšetření, vyšetření stolice na okultní krvácení, EKG ev. zobrazovací metody (ultrazvuk, rentgen). Viz harmonogram níže.

Dvakrát ročně hradí pojišťovna návštěvu u stomatologa (v rámci preventivní prohlídky a tzv. pravidelné prohlídky). Vyšetření obsahuje zjištění stavu chrupu, sliznic nebo čelistí. Dále představuje nácvik ústní a zubní hygieny a zaměřuje se také na zjišťování změn v dutině ústní, které by mohly signalizovat jiné onemocnění.

Jednou za rok by měla každá žena absolvovat vyšetření u gynekologa, které je rovněž pojišťovnou hrazené. Prohlídka je přizpůsobena věku ženy a tomu, zda je sexuálně aktivní. Součástí preventivní prohlídky je v rámci screeningu karcinomu děložního čípku prováděn odběr vzorků z děložního čípku k cytologickému vyšetření. Součástí gynekologického vyšetření je také nácvik samovyšetření prsů.

Harmonogram péče

Frekvence Typ vyšetření
od 19 let a dále každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
dvakrát ročně stomatologické vyšetření
každé dva roky orientační chemické vyšetření moče
jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka
v 18 a ve 30, 40, 50, 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
v 18 letech, ve 40 letech a dále každé dva roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
ve 40 letech a dále každé čtyři roky vyšetření EKG
od 25 let klinické vyšetření prsů (při pozitivní rodinné anamnéze nebo při jiných rizikových faktorech)
od 45 let à 2 roky u žen mamografické vyšetření (vyšetření prsů rentgenem)
od 50 do 55 let jednou za rok test okultního krvácení ve stolici – TOKS
od 55 let jednou za dva roky
nebo
od 55 let a dále každých deset let
test okultního krvácení ve stolici – TOKS
 
endoskopické vyšetření tlustého střeva (primární screeningová kolonoskopie)

Jdi zpět